Home   |
 
 
TAX AGENT 011/2552
 
   
     
     
     
     
 
 
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
     
 
 
MEE Corporation
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ
ลงทะบียนธุรกิจ
แผนที่/ติดต่อเรา
สาระทางวิชาชีพ
เวปบัญชีที่น่าสนใจ
English Version
Chinese Version

 

   
   
   
   
   
   
 
     
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
     
    นโยบายคุณภาพ  
 
    บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
การพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพบัญชี
บริษัทฯ มีการให้บริการกับลูกค้าโดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
   
 
     
    วิสัยทัศน์  
 
  มุ่งสู่การพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชีมาตรฐาน  
     
  พันธกิจ
  ให้บริการด้วยความจริงใจ รับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการอบรมพนักงานประจำปี
 
     
  ปรัชญา
  แม่นหลักการบัญชี เชี่ยวชาญภาษีอากร รับผิดชอบหน้าที่และสังคม  
 
  หลักเกณฑ์/วิธีการในการพิจารณารับงาน
  มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ :
 
  1. บริษัทจะพิจารณารับงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
     
  2. บริษัทจะพิจารณารับงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของตน ซึ่งบริษัทมีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการจัดทำบัญชี ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจการ
ด้านการผลิต ด้านการค้า และด้านบริการ
 
     
  3. บริษัทมีความรู้ความสามารถในการให้บริการกับผู้ประกอบการต่างชาติ
อาทิเช่น จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์
 
     
  4. ในการพิจารณารับงานทางบริษัท จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจตนารมณ์ ในความต้องการรับบริการจัดทำบัญชีของลูกค้า รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพพนักงานบัญชีหรือพนักงาน ที่เป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูล ของบริษัทลูกค้า กับทางบริษัทของเรา ว่ามีความสามารถในการประสานงานหรือไม่  
     
 
 
 
บริการออนไลน์
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91
   
 
  บริการออนไลน์
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA
   
 
  แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
   
 
  ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA
   
 
  บริการออนไลน์
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
   
 
 
 
   
     
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ::: MEE Corporaion Co., Ltd.
2299/8-9 ซ.เทพารักษ์ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2299/8-9 Soi Theparak 2, Theparak Rd., Muang, Samutprakarn 10270
Tel : 0 2394 7755 (auto) Fax : 0 2394 7754
Website : http://www.meecorporation.com  |  Email : hong@meecorporation.com
 
 
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2003 สำนักงานบัญชี meecorporation.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท