Home   |
 
 
TAX AGENT 011/2552
 
   
     
     
     
     
 
 
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
     
 
 
MEE Corporation
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ
ลงทะบียนธุรกิจ
แผนที่/ติดต่อเรา
สาระทางวิชาชีพ
เวปบัญชีที่น่าสนใจ
English Version
Chinese Version

 

   
   
   
   
   
   
 
     
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
     
    ประวัติโดยย่อบริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Mee Corporation Co.,Ltd.)  
 
    บริษัท มี สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการงานด้านการผลิต ตัดต่อ ให้เสียงประกอบภาพยนตร์ สารคดี เทปวัสดุโทรทัศน์ รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบโดย คุณสุนทร เกียรติธนากร    
     
  บริการรับจัดทำบัญชี รับผิดชอบโดย คุณนวลปาน เกียรติธนากร  
     
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ได้จดทะเบียนเพิ่มสาขาซอฟต์แวร์ ปาร์ค เพื่อรับผิดชอบงานด้านการผลิต ตัดต่อ ให้เสียงประกอบภาพยนตร์ สารคดี เทปวัสดุโทรทัศน์ รับเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานใหญ่รับผิดชอบงานด้านบริการจัดทำบัญชี  
     
  เมื่อเดือน สิงหาคม 2551 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสำนักงานบัญชีไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยกเลิกสาขาซอฟต์แวร์ ปาร์ค โดยสาขาซอฟต์แวร์ ปาร์ค ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท แอ็บโซลูท เอ จำกัด
 
     
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ได้วางหลักประกัน-เพื่อประกันความรับผิด ต่อบุคคลที่สาม (โดยวางหลักประกัน 3% ของรายได้ปี 2552 จำนวน 180,000บาท)  
     
  เมื่อเดือน มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2554 ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนการยื่นแบบภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบัน บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีลูกค้าประมาณ ราย
 
     
 
     
    วัตถุประสงค์  
 
  บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ที่ต้องการบริการทางด้านการบัญชี และภาษีที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
 
     
  บริษัทฯ เน้นการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อาทิ เช่น ชาวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์
 
     
  บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งงานด้านบัญชี ภาษี อันได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล รับให้คำปรึกษาวางแผนภาษี รับจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน การเป็นตัวแทนยื่นเสียภาษี รับจัดทำเงินเดือน รับเป็นล่าม แปลเอกสารทั้งภาษาจีนและอังกฤษ ประสานงานต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
     
  บริษัทฯ มีการให้บริการ โดยเน้นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าด้วยความถูกต้องและจริงใจ  
     

 
 
 
บริการออนไลน์
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91
   
 
  บริการออนไลน์
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA
   
 
  แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
   
 
  ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA
   
 
  บริการออนไลน์
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
   
 
 
 
   
     
 
บริษัท มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ::: MEE Corporaion Co., Ltd.
2299/8-9 ซ.เทพารักษ์ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2299/8-9 Soi Theparak 2, Theparak Rd., Muang, Samutprakarn 10270
Tel : 0 2394 7755 (auto) Fax : 0 2394 7754
Website : http://www.meecorporation.com  |  Email : hong@meecorporation.com
 
 
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2003 สำนักงานบัญชี meecorporation.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท